Vertaal deze website

De Leukste Opleidingen
 
Algemenevoorwaarden.jpg

Algemene voorwaarden

Inschrijven

Na aanmelding voor een cursus bent u ingeschreven als cursist voor de desbetreffende cursus. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing. U meldt zich aan via een inschrijfformulier op onze website. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Inschrijving voor een cursus is mogelijk op de in de website genoemde data voor zover het aantal cursusplaatsen dit toelaat. Vanzelfsprekend zoeken wij, in het geval geen plaats beschikbaar is, naar een datum waarop u de cursus alsnog kunt volgen. Een cursus kan bij onvoldoende deelnemers geannuleerd worden of naar een andere datum verplaatst worden. Ook kunnen zich situaties voordoen waardoor wij uit overmacht gedwongen zijn een cursus te annuleren. Wij zoeken dan naar een alternatief door bijvoorbeeld een andere datum aan te bieden voor het volgen van de cursus. Als wij een cursus op enig moment annuleren dan zijn er voor u uiteraard geen kosten aan verbonden.

Wijzigen van inschrijving

Het wijzigen van een inschrijving (in een deelname aan een vergelijkbare cursus binnen 12 maanden na datum van de oorspronkelijke cursus) is per inschrijving eenmalig mogelijk.
De wijziging dient schriftelijk te gebeuren. Daarvoor worden tot vier weken voor aanvang van de cursus, waarvoor oorspronkelijk was ingeschreven, geen kosten in rekening gebracht.
Voor het wijzigen van een inschrijving binnen een periode van vier weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat wij dan al kosten gemaakt hebben die cursus gebonden zijn. In plaats van het wijzigen van een inschrijving is het ook mogelijk om een collega als plaatsvervanger te laten deelnemen. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Cursusprijzen en betaling

Alle cursusprijzen zijn incl. BTW. De leukste opleidingen behoudt het recht om op de website vermelde prijzen tussentijds te wijzigen.
De leukste opleidingen verstuurt uiterlijk vier weken voor de startdatum, of bij voldoende aanmeldingen eerder, de factuur.
Betaling wordt verlangd binnen twee weken voor aanvang van de cursus.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. Binnen vier weken en een week vóór aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Annuleert u binnen een week voor de aanvang van de cursus, dan wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.
De reden is dat wij al kosten gemaakt hebben die cursus gebonden zijn. U dient schriftelijk te annuleren. In plaats van het annuleren van een inschrijving kunt u een collega als plaatsvervanger laten deelnemen. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Als er een reservering is gemaakt voor een hotelaccommodatie, dan geldt hiervoor de annuleringsregeling volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
Deze zijn hierna kort beschreven onder het kopje Kosten hotelaccommodatie. Voor enkele opleidingen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Indien van toepassing, staat dit expliciet vermeld bij de betreffende opleidingen.

Kosten hotelaccommodatie

Cursusprijs inclusief kosten van verzorging en verblijf.
Indien de cursusprijs is vermeld inclusief de kosten van verzorging en verblijf, betaalt u niet apart voor zaalhuur, lunch en koffie/thee. Deze zijn dus inbegrepen in de cursusprijs. Indien u na of tussen de cursusdagen wenst te blijven dineren en/of overnachten, wordt u apart door het hotel gefactureerd voor de bijkomende kosten, zoals diner, logies, ontbijt en overige bijkomende kosten. Deze kosten van verzorging en verblijf maken dus géén deel uit van de cursusprijs.
Bij het eventueel annuleren van de cursus moet ook de reservering voor diner/overnachting bij de hotelaccommodatie geannuleerd worden.

Incompany trajecten

Bij opleidingen en trainingen die incompany gegeven worden, worden afspraken op maat gemaakt. Deze worden in de offerte en opdrachtbevestiging weergegeven.

Nederlands recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.