Vertaal deze website

De Leukste Opleidingen
 
DeLeuksteOpleidingen 089.jpg

Gunstige fiscale regeling voor zakelijke iPads ( Tablets ) 2015

Tablets groter dan 7 inch worden ook fiscaal aftrekbaar, als ze maar noodzakelijk zijn voor het werk. Privégebruik ernaast mag. Dat stelt staatssecretaris Weekers van Financiën voor.

Belastindienst per 1 januari 2015

In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen.
Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis' gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel werkgevers.
Ook hoeft een werkgever nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden.
Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime.
Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.
De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer.
De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.

 

Het kabinet wil de zogenaamde werkkostenregeling omgooien. Dit heeft voor tablets op de werkvloer de nodige fiscale gevolgen. Tot nog toe moet voor tablets groter dan 7 inch loonheffing worden betaald, tenzij het voor meer dan 90 procent zakelijk gebruikt wordt. De fiscus kwalificeert ze als 'computer'. Kleinere tablets tot 7 inch vallen echter in de categorie 'communicatiemiddel' en daarover hoeft geen loonheffing afgedragen te worden, op voorwaarde dat het gebruik minimaal 10 procent zakelijk is.Fiscaal aantrekkelijk dus.

Bedrijven mogen iPads ( Tablet ) aan werknemers verstrekken zonder dat de werkgever daarover loonheffing aan de Belastingdienst hoeft af te dragen. Dat volgt uit een vonnis van het Hof in Amsterdam. Volgens de rechter is een iPad ( Tablet ) een communicatiemiddel, net als bijvoorbeeld een mobieltje.

Volgens de rechters van het Gerechtshof kan een iPad ( Tablet ) geclassificeerd worden als een communicatiemiddel en niet als een computer. Daarbij stelt de rechtbank dat het ontbreken van een fysiek toetsenbord het lastig maakt om op een tablet documenten te vervaardigen. Voor eenvoudige communicatietaken als sms, e-mail en surfen zou het virtuele toetsenbord wel volstaan.

Door de uitspraak van het Hof kan een iPad ( Tablet ) vrij van loonheffing worden verstrekt door werkgevers, mits deze voor 10 procent zakelijk gebruikt wordt. Voor laptops geldt het omgekeerde: notebooks moeten voor minimaal 90 procent voor zakelijke doeleinden gebruikt worden.

 Terug
Geplaatst: 15-09-2014 16:01:40